Klikkaa kuvaa ja katso mitä sadan vuoden aikana on tapahtunut Mannerheimin Lastensuojeluliitossa.

Historia

 

 

Lempäälän yhdistys 96 vuotta!
 

MLL Lempäälän yhdistyksen, tuolloin osaston, perustavan kokouksen 25.5.1921 oli kutsunut koolle neiti Majken Björkbom ja sairaanhoitajatar Nanna Häll. Paikalla oli tuolloin parisen kymmentä asiasta kiinnostunutta. Yhdistysrekisteriin MLL Lempäälän osasto merkittiin 12.4.1922.

Kuten yhdistyksen säännöissä lukee, yhdistyksen tarkoituksena on ollut nämä 96 vuotta edistää lasten, nuorten ja lapsiperheiden perusturvallisuutta, hyvinvointia ja tervettä kehitystä. Tavoite on sama tänäkin päivänä, vain toimintamuodot ovat vuosiaan saatossa muuttuneet vastaamaan tämän päivän tarpeita.

MLL on Suomen suurin lastensuojelujärjestö, joka on kaikille avoin. Yhdistyksen pyrkimys on lisätä lapsuuden arvostusta ja näkyvyyttä yhteiskunnassa sekä tuoda lapsen näkökulmaa päätöksentekoon. Jokaisella lapsella on oikeus hyvään ja onnelliseen lapsuuteen. MLL työskentelee tämän oikeuden toteuttamiseksi yhteistyössä monien eri tahojen kanssa.

 

MLL Lempäälän aloitteesta kuntaan on mm. saatu:

  • Ensimmäinen lastentarha 1923
  • Ensimmäinen terveydenhoitaja (terveyssisar) 1935
  • Neuvolatyön käynnistyminen (pienten lasten  huollon neuvonta-asema) 1938
  • Ensimmäinen kodinhoitaja 1946
  • Ensimmäinen päiväkoti (Lempäälän keskustaan) 1970 

MLL Lempäälän yhdistys 
 'Työtä lapsen parhaaksi'

     -jo vuodesta 1922-